banner
Team

Naast de directie bestaat ons team uit groepsleerkrachten en een speciale leerkracht die leerlingen begeleidt die een zorgbeschikking of indicatie hebben gekregen.

De intern begeleider (ib-er) begeleid leerkrachten, leerlingen en maakt samen met directie en unitcoördinatoren het beleid van de school.

De unitcoördinatoren zijn het eerste aanspreekpunt voor de leerkrachten uit een unit.

Op de Archipel hebben we ook vakleerkrachten gymnastiek. Zij verzorgen goede gymlessen voor de leerlingen in onze gymzaal.

De ICT coördinator draagt zorg voor het alle digitale mogelijkheden en ontwikkelingen voor ons onderwijs. Hij maakt ook beleid en helpt de leerkrachten uit uit te voeren.

De administratief medewerker verzorgt de leerlingadministratie en alle belangrijke regel en ondersteuningstaken voor directie.

Ook hebben we een conciërge. Hij verzorgt het onderhoud van ons gebouw.

Ten slotte werken er bij ons op school ieder jaar een aantal Leerkrachten in Opleiding (LIO). Dit zijn collega’s die bijna de Pedagogische Academie voor Basisonderwijs hebben afgerond.
Op de PABO is deze bijna-leerkracht handelingsbekwaam genoeg geacht om zelfstandig voor de groep te mogen. Naast het het lesgeven ronden zij hun opleiding af.

 

right_image