banner
Inschrijven

Om uw kind in te schrijven maakt u een afspraak met de administratie voor een oriëntatiegesprek. In dit gesprek geeft de directie informatie over de school. Ook krijgt u een rondleiding. Voordat wij tot inschrijving overgaan hebben wij eerst contact met de oude school. Ook ontvangen wij graag met spoed van de oude basisschool / peuterspeelzaal / kinderdagverblijf een “onderwijskundig” rapport.

Kleuters mogen naar school op de dag na hun vierde verjaardag. Om alvast te wennen aan de school kan uw kleuter in de maand voorafgaand aan de vierde verjaardag 3 dagdelen komen kennismaken. Hiervoor maakt u een afspraak met de groepsleerkracht. De eerste week dat uw kind op school komt beschouwen we dan als een wen week. In dit geval bepaalt u, in overleg met de leerkracht, de wenmomenten afhankelijk van de draagkracht van uw kind. Een maand van te voren krijgt u een uitnodigingskaart. Hierop staat in welke groep en bij welke leerkracht uw kind komt.

Bel de administratie op: 036-5214791.

right_image