banner
Ouders

Ouderbetrokkenheid doet ertoe.

Uw betrokkenheid heeft een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van uw kind(eren). Het draagt bij aan het vertonen van positief gedrag ten opzichte van leeftijdsgenoten en volwassenen en op een positieve houding ten aanzien van leren. Onderzocht is dat uw betrokkenheid leidt tot  lagere doublurecijfers, minder schooluitval, hogere leerprestaties en minder uitval in het vervolgonderwijs.

Daarom vormt ouderbetrokkenheid het speerpunt van De @rchipel in de komende jaren.

 

right_image