banner
Regels

Duidelijke afspraken en heldere communicatie geven zekerheid en een pedagogisch klimaat waarin iedere betrokkene kan werken, zich kan ontwikkelen en zich veilig kan voelen. Wij zien regels en afspraken niet als middel om elkaar mee om de oren te slaan, maar om de grenzen aan te geven waarbinnen we op een prettige manier met elkaar kunnen omgaan. We proberen dan ook de regels zodanig op te schrijven dat er zo min mogelijk in onze afspraken verboden wordt.

We hanteren in eerste instantie de zogenaamde “drie kapstok regels:” Voor groot en klein zullen we aardig zijn, de school is van binnen een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet!, we zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen. Elke unit heeft op basis van deze kapstokregels afgeleide regels geformuleerd. Enige belangrijke: We laten elkaar uitpraten, zonder toestemming raken we een ander niet aan, we schelden niet, we pesten niet, we helpen elkaar, we lossen ruzies op de afgesproken manier op.

 

right_image