banner
Directie

De directie van de Archipel bestaat uit Marije van Tol en Erica Ebbing.

Ze zijn samen verantwoordelijk voor de onderwijskundige, pedagogische, didactische en organisatorische gang van zaken op school.

right_image