banner
Directie

De directie (Claudia Heusen en Erica Ebbing) is verantwoordelijk voor de onderwijskundige, pedagogische, didactische en organisatorische gang van zaken op school.

right_image