banner
Ziekmelding

Als uw kind ziek is, of om een andere reden niet of later op school zal zijn, vragen wij u dit ’s morgens tussen 7.00 uur en 8.30 uur door te geven op via Social Schools.

Als uw kind zonder bericht afwezig is, bellen wij bij het bij ons bekende nummer. 

Wilt u daarom het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent aan ons door geven en ook het telefoonnummer van een eventuele oppas?
Dit kan via: 036-5214791.

right_image