banner
Ziekmelding

Als uw kind ziek is, of om een andere reden niet of later op school zal zijn, vragen wij u dit ’s morgens tussen 8.00 uur en 8.30 uur telefonisch door te geven op: 036-5214791.

Als uw kind zonder bericht afwezig is, bellen wij bij het bij ons bekende nummer. 

Wilt u daarom het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent aan ons door geven en ook het telefoonnummer van een eventuele oppas?

right_image