banner
Samen....

De @rchipel werkt samen met Stichting De Schoor (peuterspeelzaal, sociaal-cultureel werk en buurtwerk) , SmallSteps (kinderopvang en buitenschoolse opvang) en de Bibliotheek Almere (dependance met kinder- en jeugdliteratuur) .Het buurtwerk van de stichting De Schoor organiseert diverse naschoolse activiteiten. In de schoolvakanties is de WooKaa actief bezig om verschillende activiteiten in – en rondom De @rchipel te organiseren. De ontmoetingsruimte is het Eilandhuis. Hierin worden sociale- en culturele activiteiten georganiseerd,  met name gericht op achterstandsbeleid in de Eilandenbuurt.

 

right_image