banner
Onze school

O.b.s. de @rchipel is de openbare school in de Eilandenbuurt in Almere-Buiten. De naam is gekozen omdat een archipel een verzameling eilanden is die onderling kunnen verschillen, maar samen een geheel vormen. Vergelijkbaar met de individuele kinderen binnen school die met elkaar één groep vormen.

De @ in de naam staat voor de 21eeuwse vaardigheden die wij de kinderen aanleren.

Talent ontwikkelen wij samen. Zowel op school als na schooltijd zijn er vele verschillende activiteiten te doen die door de Brede school worden georganiseerd.