banner
Medezeggenschapsraad

MR staat voor MedezeggenschapsRaad

Dit is een groep ouders en leerkrachten van de school.
Samen denken wij mee over het beleid en de organisatie van de school.
Op sommige punten hebben wij instemmingsrecht en op andere punten adviesrecht.

De MR heeft onder andere de volgende taken:

  • Bevorderen gelijke behandeling
  • Overleg voeren over het beleid en het functioneren van de school
  • Aandacht voor veiligheid, gezondheid en welzijn
  • Advies geven aan directie

De MR jaarkalender voor dit schooljaar vindt u in de kalender.
We vergaderen ongeveer om de 6 weken op de dinsdagavond.

Heeft u vragen over de school?

Dan gaat u altijd eerst naar de leerkracht.
Als u er daar nog niet uit komt, kunt u naar de directie gaan.
Heeft hierna nog steeds vragen over zaken op school?
Dan kunt u contact opnemen met de MR via:

mr@archipel.asg.nl

Deze mail komt binnen bij alle MR leden, dus niet de directie.