banner
Medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit een onafhankelijke groep ouders en schoolmedewerkers. Beide geledingen zijn gekozen uit de groep die ze vertegenwoordigen. Door middel van de MR hebben ouders en schoolmedewerkers medeverantwoordelijkheid voor de wijze waarop de school wordt bestuurd. Globaal heeft de MR de volgende taken:

•         Bevorderen dat iedereen een gelijke behandeling krijgt.

•         Overleg voeren over het beleid en het functioneren van de school.

•         Bevorderen van openheid en openbaarheid.

•         Aandacht voor veiligheid, gezondheid en welzijn.

De MR jaarkalender voor dit schooljaar vindt u in de kalender.