banner
Onderwijs

Wij leren de kinderen dat niemand wordt buitengesloten; ter voorbereiding op een samenleving waarin hetzelfde geldt. In onze dagelijkse praktijk staan begrippen als tolerantie, verantwoordelijkheid voor elkaar, respect voor verschillen en de waarde daarvan, op een duidelijke en hanteerbare manier centraal.

Ons onderwijs neemt de mogelijkheden van elk kind als uitgangspunt met als doel zo hoog mogelijke sociale en cognitieve resultaten te behalen. Regelmatig wordt de vraag gesteld of het kind zich ontwikkelt volgens zijn of haar mogelijkheden in een vertrouwde, ondersteunende en uitdagende sociale omgeving. Zelfstandig werken en samenwerkend leren zijn middelen om deze doelen te bereiken.